tirsdag 1. januar 2013

1.januar 2012 vs 1.januar 2013 - godt nyttår!

For å ta en oppsummering av 2012 er det fint å se tilbake på status på endel poster 1.januar i 2012 mot hva den kommer til å være 1.januar 2013. Det er en positiv måte å oppsummere året på synes jeg :)


Oppsummering/sammenlikning 1.1 2012/1.1 2013, alt i kr:

Boliglån: 443 749/426 288 (-17 461) 
Dette lånet har ikke vært prioritert i 2012 og det har derfor ikke blitt betalt inn så veldig mye på den posten.

Belåningsgrad bolig (%): 90/83,65 (-6,35)
Lavere belåningsgrad er resultatet av innbetalinger og av oppdatert verdivurdering utført i desember 2012. Vi er fornøyde med endelig å være innenfor dagens krav til maks 85% belåning og skal i 2013 komme under 80% belåning på boligen.

Studielån: 430 072/430 072 (0)
Her har jeg kun betalt renter etter tidligere idioti hos Lånekassen, avdrag starter så smått i mai 2013. Lånet står i dag nederst på prioritetslisten, selv om jeg ikke liker studielånet mitt. Med mitt nyvunnede pengevett er jeg uansett ikke redd for at det lånet skal henge ved i så alt for mange år.

Andre lån: 49 919/0 (-49 919)
Disse var 1.prioritet i 2012. Ble kvitt de siste i slutten av august 2012.

BSU: 40 000/80 000 (+40 000)
Sparing gjennom det meste av 2012 og maksimalt innskudd 1.1.2013. Plutselig doblet!

Bufferkonto: 10 052/30 616 (+20 564)
Har vært 2.prioritet i 2012 og blir 1.prioritet i 2013 frem til den når 100 000 kroner.

Total endring fra 1.1.12 til 1.1.13 = 127 944 kroner

Det er rett og slett mye hyggeligere å starte 2013 enn det var å starte 2012 økonomisk sett. Og det har jeg jobbet ganske hardt for at det skulle være også synes jeg.

Planer for 2013
Som alle mine lesere har fått med seg (forhåpentligvis) er hovedmålet for 2013 å få bufferkonto opp i 100 000 kroner, noe som tilsvarer litt over 3 netto månedslønner. Det gir sjelero å ha en stor bufferkonto og jeg kan da trygt fortsette på å betale ned resten av gjelden min med alle midler. Les om hvorfor en stor bufferkonto er viktig også i Norge.

Ellers skal boliglånet ned under 80% og boliglånet forhåpentligvis flyttes til SPK med betydelig lavere rente enn hva vi har i dag. Noe som vil gjøre veien til nedbetalt leilighet enda kortere. Søknad er sendt inn, men det ryktes lang behandlingstid. Kanskje må noe av buffer brukes for å komme ned i under 80% for å få lånet over til SPK, vi får se. Mer om dette dersom det blir realitet.

Jeg skal sette av 20 000 til direkteinnskudd i BSU også 1.1.2014.

Når bufferkonto er full skal resten av sparingen gå mot boliglån, sikre BSU 2014 og evt noe mot studielån. Det skal da opprettes øremerket høyrentekonto for oppsparing til nedbetaling av boliglån (så lenge sparerenta fortsatt er høyere enn boliglånsrenta). Innbetalingene der må styres av hva sambo kan sette inn maksimalt hver måned. Da han tjener litt mindre enn meg p.t vil jeg ha litt til overs til å sikre BSU 2014. Studielånet har allerede øremerket konto hvor jeg kan sette inn det som måtte bli av ekstra midler utover alle overnevnte punkter.

På jobbfronten har jeg ingen umiddelbare planer om å flytte på meg, men holder absolutt øynene åpne også i 2013.

Ja, også skal jeg reise på færre utenlandsturer.

Fælt å si det, men jeg gleder meg egentlig litt til å gjøre opp status om et år jeg ;)Godt nytt økonomisk fornuftig år!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.