mandag 14. januar 2013

Formuekomplikasjoner

Ok, man lærer så lenge man lever, ikke sant?

Jeg innrømmer at dette med formue forvirrer meg endel, nå som jeg tror at jeg endelig har skjønt hele historien. Og jeg har da selvsagt oppdaget at det er forskjell på hva jeg tenkte som formue, og hva skatteetaten betrakter som formue. Heldigvis heter det når man eier bolig, men allikevel litt deprimerende når boligen egentlig ikke er verdt noe særlig. Så jeg har brukt litt feil navn på formueberegningene mine, da netto formue = skattepliktig formue, hvor boligen regnes etter likningsverdi og ikke etter markedsverdi. Shit, jeg skjønner jo hvorfor, og er glad det er slik. Glad veien er lang til "problemet" med formueskatt oppstår. Vel, lang og lang, om 20 år håper jeg da på å ha gleden av å takle utfordringene med formueskatt.

Men uansett, likningsverdi på bolig kan beregnes ut fra kalkulator hos skatteetaten. Den er ikke klar for 2012, men man kan benytte kalkulator for 2011 for å få en god pekepinn.  Likningsverdien på min del av boligen vår er da på 176 741 kroner. Mot markedsverdi som er 537 500. Det er selvsagt en betydelig forskjell når man setter opp regnestykker ;)

Så når jeg har snakket om formue har jeg ikke snakket om nettoformue, men om det wikipedia definerer som "virkelig formue". Med utgangspunkt i realiserbar verdi ved salg av ting man eier av verdi. Og jeg tror jeg vil fortsette å regne på den, ikke bare fordi tallet blir deprimerende lavt ved bruk av likningsverdi bolig, men også fordi jeg i mitt hode har et fremtidig mål om å en dag eie mer enn jeg skylder. In real life føler jeg at det betyr mer for meg enn å ha faktisk positiv skattepliktig formue. Jeg tenker i de baner hvor man i krise faktisk kan realisere verdiene (selge bolig) og kunne betale ut resterende gjeld. Så tallet jeg regner ut ønsker jeg at skal si noe om hvordan jeg vil ligge an hvis jeg solgte boligen min i dag og realiserte den verdien. Dette tallet for "virkelig formue" vil naturligvis variere med utviklingen i boligmarkedet, på lik linje med andre investeringer man måtte gjøre.

Det vil antagelig få eksperter (og de som later som at de er eksperter) til å vri seg i smerte at jeg regner på såkalt "virkelig formue" og publisere det offentlig. Samtidig er det det som betyr noe for meg akkurat nå. Den skattepliktige formuen skal selvsagt skatteetaten få kose seg med, mens jeg finner mye mer motivasjon i å tenke på min virkelige formue per i dag og i ganske mange år fremover tenker jeg.

Så, denne gang, og fra nå av, kaller jeg det virkelig formue (VF), og beregningen er slik:

VF = markedsverdi bolig (50% av nyeste verdivurdering) + sparepenger på konto (BSU og buffer) - studielån - boliglån (min halvdel)

VF = 537 500 + 113 218 - 430 000 - 424 288 = -203 641

Det ble egentlig såpass mye rot med de beregningene i 2012 at det er best å se bort i fra de. Fikk ikke helt bestemt meg for hvordan å regne studielånet heller grunnet ekstra renter og tull. Men nå er det regnet faktisk lånebeløp, slik at jeg ikke begynner å redusere det beløpet før jeg faktisk betaler avdrag på lånet, fra mai i år.

Viktigst er det å ha et starttall for 2013, og det blir tallet over. Og det er klart at når den kommer i null så går det mot at jeg har mer i verdier enn i lån, noe som vil føles positivt. Samme hva likningsverdien på boligen skulle være ;) Det jeg ikke kommer til å gjøre er å skryte av positiv formue på dette grunnlaget, for det har jeg strengt tatt ikke før om veldig veldig lenge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.