fredag 25. september 2015

Nå blir det lettere å få erstatning ved flyforsinkelser

Jeg har tidligere skrevet om reglene som gir rett på kompensasjon fra flyselskap ved større forsinkelser. Det har jo vist seg at det ikke alltid er like enkelt på få utbetalingen man har krav på - og spesielt har flyselskapene kunnet skjule seg bak begrepet "teknisk svikt" i alt for stor grad.

Nå har det kommet en ny dom i EU som sier at passasjerer har krav på standarderstatningen også ved teknisk svikt. Vel og merke så lenge flyturen er innen EU/EØS og reisen blir forsinket med minst to timer. Avhengig av reisens lengde varier erstatningen fra 250 til 600 euro - per person. F.eks fikk vi 400 euro per person da vårt fly ble innstilt i Istanbul i april i år. Det lønte seg så absolutt for oss å komme noen timer senere hjem kan man si.

Helt personlig har jeg en mistanke om at begrepet teknisk svikt har fått et meget vidt innhold av flyselskapene - nettopp for å unngå å utbetale erstatning. Så den nye dommen kan kanskje bidra til at flyselskapene oppgir de reelle årsakene for forsinkelsene også. Om de uansett ikke slipper unna. Selv setter jeg også pris på at det er kostbart for flyselskapene å bli forsinket pga teknisk svikt. Kanskje oppfordrer reglene også til godt vedlikehold.

Fortsatt gir ikke situasjoner utenfor flyselskapenes kontroll ("ekstraordinære forhold") rett til erstatning, slik som ved ekstreme værforhold, vulkanutbrudd, terror eller liknende. Heldigvis inntreffer slike hendelser trolig betydelig sjeldnere enn alle de tekniske problemene.

Viktig å huske at disse reglene eksisterer - og at nå bør ikke selskapene lenger avvise krav og skylde på teknisk svikt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.