torsdag 19. oktober 2017

Nyhet 2017: Aksjesparekonto

Nå er det kanskje ingen nyhet lenger, da det er en drøy måned siden det kom en ny type aksjekonto på markedet, nemlig de såkalte aksjesparekontoene (ASK). Dette er noe vi kommer til å opprette og benytte oss av, og mange andre kan med foredel også gjøre det :)

Hva er aksjesparekonto?
En aksjesparekonto er som navnet tilsier en konto hvor du kan samle dine aksjer og aksjefond. Reglene er slik at fondene da må ha en aksjeandel på minst 80%.

Hva er nytt?
"Nyheten" ligger i at man ved å ha askjer eller aksjefond på en slik kont kan kjøpe- og selge aksjer og andeler i aksjefond uten beskating av gevinst, men da også uten fradrag for evt tap. Beskatning skjer først når pengene tas ut av kontoen, og da er det kun evt gevinst som beskattes. Fordelen er at man oppnår en slags renters rente effekt ved å kunne bytte ut dårlige aksjer eller aksjefond til bedre presterende og utsette beskatning på gevinst.

Nå har det allerede vært tilsvarende mulighet på f.eks investeringskontoer i ulike banker/aksjeforhandlere, eksempelvis Zero-kontoen hos Nordnet. Forskjellen ligger i at man da har vært omfattet av det som har vært et forsikringsprodukt og ikke et rent bankprodukt.

Formålet er utvilsom å oppfordre den jevne nordmann til å spare i aksjer og aksjefond. Noe som trolig vil oppnås da det kanskje vil fremstå som mer attraktivt også for småsparere. Tidligere har man måtte opprette aksjeselskap for å oppnå samme fordel.

Hvem passer aksjesparekonto for?
Kontoen passer for alle som sparer i aksjer eller aksjefond, men spesielt gunstig er det for de som kjøper og selger ofte. Er man derimot av typen som svært sjelden føler for å bytte ut aksjer eller aksjefond gir ikke den nye ordningen noen store fordeler sammenliknet med en helt vanlig aksjekonto man har i dag.

Når skal du opprette en slik konto?
I løpet av 2017 eller 2018. I den perioden er det innført "skatteamnesti" ved flytting av askjer og aksjefond inn på aksjesparekonto. Det vil si, du slipper å skatte av gevinsten du har opparbeidet deg på nåværende konto. Ulempen dog: Du får heller ikke fradrag for eventuelle tap. Så de aksjer/aksjefond som står med tap kan med fordel avventes flyttet til etter 2018 med mindre de rekker å opparbeide seg gevinst underveis. Her bør man følge litt med for å optimalisere. Endelig bekreftelse på at overgangsordningen vil gjelde også ut 2018 kommer ved vedtak av statsbudsjettet hvor dette er foreslått. Så med mindre det av en eller annen grunn skulle forhandles bort vil det være mulig ut 2018. Personlig ser jeg ikke for meg at den bestemmelsen skal endres, men jeg følger med frem mot nyttår.

Hvorfor ønsker vi å benytte aksjesparekonto?
I hovedsak gir denne nyheten oss kun en fordel, og det er muligheten til  bytte ut fond som ikke presterer så godt som de burde. Per i dag har det sittet langt inne å selge for å reinvestere nettopp på grunn av skatt på det som er av gevinst. Dette vil trolig føre til at vi bytter fond hyppigere enn i dag for å prøve å ha de som presterer best til et gitt tidspunkt.

Så, for de fleste er dette ikke noe  å vente med.  Mange banker tilbyr nå aksjesparekontoer, og den gode nyheten er at mange av storbankene nå også vil tilby et mye bedre fondsutvalg enn tidligere. Så sjekk med din dagligbank, eller med tilbydere som f.eks Nordnet. Vi regner med å opprette aksjesparekonto nettopp hos Nordnet da vi har en "billigbank" som dagligbak som ikke per nå har planer om å tilby aksjesparekontoer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.