tirsdag 29. juli 2014

Status Juli/August

Jeg har fått tilbakemelding om at det ønskes status litt oftere enn hvert kvartal, noe jeg selvsagt kan ordne! Jeg gikk over til å summere opp fire ganger i året da jeg føler at utviklingen per måned ikke er kjempestor, men jeg kan da godt informere om sparingen hver måned allikevel :)

Vi er klare for august, penger er kommet inn og fordelt. Regningskontoen inneholder nå penger til alle augusts utgifter, og resten er fordelt til sparing, som følger:

Langsiktig sparing (boligspar): 22.000 kr
Kortsiktig sparing (ferier + gaver): 4000 kr

Prosentvis utgjør dette:
Langsiktig sparing: 42%
Kortsiktig sparing: 7%

Med såpass mye spart er vi fornøyde.

Har også en ny graf jeg følger med på som viser sparepengene, moro å se det vokse!
Har kalt vår egen boligsparing på høyrentekonto for BSU 3.0.

Men hvorfor ikke spare i faktisk BSU 2.0?
Vel, for det første er jeg svært nær aldergrensen på slik boligsparing, så det er ikke kjempemye vits, og da ser jeg ikke helt poenget med å binde pengene til en gitt bank eller et gitt formål. Men pengene er mentalt låst til bolig, enten som egenkapital ved boligbytte, eller som nedbetaling av boliglån.

Og hvorfor ikke betale ned ekstra på boliglån?
Renteforskjellen er fortsatt i vår favør:
Rente boliglån: 2,85%
Rente sparepenger: 3,25%
Begge er effektiv rente.
Vi får med andre ord bedre avkastning i banken p.t. Men det vil jo endre seg etterhvert, og da har vi muligheten til å betale ned en god del av lånet umiddelbart.

Og hvorfor ikke spare i fond og få enda bedre avkastning?
Vi vet ikke når vi kommer til å trenge pengene, da de muligens vil bli brukt til boligbytte. Evt når rentedifferansen endrer seg og det vil lønne seg å betale ned på lånet. Vi føler ikke at vi med sikkerhet kan si at vi har mer enn 5 års sparehorisont på disse pengene, og da øker risikoen for å faktisk tape penger i aksjemarkedet ved å måtte selge oss ut på feil tidspunkt. Derfor er høyrentekonto rett sted å oppbevare pengene nå mener vi.

Nederst har jeg også en graf som viser formueutviklingen. Pilen peker rett vei - oppover. Det går sakte men sikkert mot millionen, selv om det er et godt stykke igjen. Vel og merke i "reell formue" (salgsverdier minus gjeld), ikke skattepliktig formue.


1 kommentar:

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.