torsdag 26. mars 2015

Selvangivelsen - hvordan fordele renter mellom samboere

Ektefeller kan fritt fordele gjeldsrenter mellom seg på sine selvangivelser.
Men visste du at samboere også har denne muligheten?

Dette kan være relevant dersom man har lån sammen, men banken innrapporterer lånet kun på den ene. I et slik tilfelle vil alle gjeldsrenter som er registrert føres på selvangivelsen til den som er hovedlånetaker, selv om begge har betalt like mye på lånet. Det er da urettferdig at kun h*n skal få skattefradrag for renter begge har vært med å betale. Og ikke minst sier regelverket at skattefradrag for renter skal fordeles etter det reelle ansvaret for lånet. Det vi si at samboere med felles lån skal fordele rentene seg i mellom. Dette gjelder alle felles lån, hvor det vanligste trolig er boliglån:

Slik går dere frem

Begge må i sin selvangivelse krysse av for å ha samboer og felles gjeld med vedkommende, samt oppgi samboers fødselsnummer. Det skal også oppgis om dere har felles barn. Eventuelt bare kontrollere at det som står registrert fortsatt stemmer. Dette gjøres i post 1.3.1 og 1.3.2.

Hvis begge står likt ansvarlige for lånet (50/50)
I dette tilfellet skal halvpartene av lånet og halvparten av betalte renter føres på begges selvangivelser. Det betyr at den som har fått hele oppført på seg må endre beløpene til halvparten i sin selvangivelse. Den andre, som ikke har denne posten oppført, må legge den til, med tilsvarende beløp. Dette handler om post 3.3.1/4.8.1, og det er enkelt å legge til i den nettbaserte selvangivelsen.

Hvis det er avtalt en annen ansvarsfordeling på lånet
I dette tilfellet fører hver enkelt opp sin andel av lån og betalte renter på sin selvangivelse. Den ene må endre sin post og trekke i fra, mens den andre må legge til gjelden og rentene i post 3.3.1/4.8.1. Det må her foreligge en skriftlig avtale på hvordan ansvaret for lånet er fordelt. Den trengs ikke sendes inn, men skal foreligge på etterspørsel. En samboeravtale hvor dette er omtalt er godt nok.

Eierforhold bolig/eiendom
Det kan også være greit å sjekke at eierforhold i bolig/eiendom er oppgitt riktig i post 4.3.2. Andel av eiendommen man eier skal være oppgitt her. Dette ligger til grunn for beregning av formue.


Dette må dessverre gjøres hvert år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.