mandag 4. januar 2016

Mål 2016

Etter å ha nådd sparemål for 2015, slik at vi kan kvitte oss med boliglånet i januar 2016, så er det på tide å sette nye sparemål for 2016.

Vi vet jo ikke nøyaktig hvordan 2016 ser ut for oss, da vi med baby på vei på nyåret går inn i en helt ny livsfase. Så veldig hårete blir ikke målene, men det har gjennom jobben med budsjettet for 2016 dannet seg en målformulering allikevel.

Merk dere at dette kan sees på som feil rekkefølge. I teorien kan man sette målet først og deretter tilpasse budsjettet for å sikre at målet nås. Samtidig er det viktig at et mål er realistisk ut i fra den økonomiske situasjonen, og dermed velger vi å først sette opp et budsjett vi mener er realistisk, og deretter sette sparemål ut i fra hvor mye vi faktisk ser ut til å kunne spare kommende år. Ulempen med dette er at målene ikke blir så ambisiøse som de kunne vært.

I 2016 ønsker vi å fokusere på fondssparing.
Det betyr ikke at overvekten av penger går dit nødvendigvis, men at det for første gang på denne bloggen settes et hovedmål som innebærer langsiktige investeringer. Vårt mål er at vi 31.12.2016 skal ha over 200.000 kroner langsiktig investert i aksjefond.Og da snakker jeg anskaffelsesverdi, og ikke medregnet avkastning.

Per i dag  er innskuddverdien i fond på 67554 kr, så med andre ord må vi sette inn nye 132.446 kr i 2016.

I tillegg til dette fortsetter vi å spare  konto, faktisk vil over 50% av overskudd gå til banksparing fortsatt. Dette for å øke buffer mtp planer om litt ulønnet permisjon i enden av foreldrepermisjon, samt å ha muligheten til  tilpasse ifht barnehagestart osv i 2017. Mulig behov for noe redusert jobbing en periode I verste fall kan det bli trøbbel med flytting til annen kommune og barnehageplass etterhvert, det er en kabal som skal gå opp, og vi må ta høyde for at en kanskje må være hjemme mer enn planlagt. Derfor er banksparingen fortsatt viktig for oss. Går alt glatt har vi bare ekstra egenkapital vi kan putte inn i det som da er ny bolig. Så selv om rentene på konto er håpløse, og pengene taper seg rent matematisk, er det allikevel viktige fordeler ved å ha penger tilgjengelig. Disse fordelene overgår det lille som er av tap på sparepengene i løpet av den såpass korte tidshorisonten.

På banksparingen setter vi ikke noe spesifikt tall for 2016, det gir litt mer fleksibilitet. Målet blir dermed motsatt av 2015, hvor boligsparingen i bank hadde et svært konkret tall, og delmål var å øke fondssparingen. Nå snur vi det om og konkretiserer fondsmålet med delmål om å fortsette banksparingen.

Mål for 2016:
Innen 31.12.16 skal vi ha over 200.000 kr anskaffelsesverdi i langsiktige aksjefond

Målet er SMART, dvs, det er spesifikt, målbart, ambisiøst, realistisk og tidsbestemt.
Det blir med dette mer enn bare et "ønske" om at dette skal skje, det blir fullt mulig å jobbe mot. Les mer om hvordan å nå et sparemål.

Ok, målet er kanskje ikke kjempeambisøst, iom at vi har mye mer penger å spare enn hva som skal inn i aksjefond. Men, jeg føler det er ok mtp at 2016 snart får et helt annet fokus enn økonomien. Vi har satt et mål vi vil være fornøyd med å nå, samtidig som at økonomien er litt mer fleksibel enn den har vært de siste årene. Så får vi se ved årsslutt hvordan det hele ender :) Jeg tror de gode sparevanene vi har lagt til oss de siste årene vil komme godt med i 2016!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.