mandag 4. mai 2015

Spørsmål fra en leser: Hvordan redusere formue for ikke å tape stipend fra Lånekassen?

Jeg har fått et spørsmål fra en leser, og jeg tenker at svaret godt kan gjengis i et eget innlegg, siden mine meninger om temaet antagelig skiller seg litt ut.

Spørsmålet er som følger:
"Hei! Spørsmålet mitt er ikke relevant til innlegget ditt. Men hva ville du gjort med pengene dine dersom du holdt på å krysse formuesgrensen til lånekassen men ikke har råd til å betjene et boliglån? Samtidig som halvparten av pengene er låst til BSU, men BSU ennå ikke er fylt opp? Konsekvensen er redusert stipend, så jeg trenger bare noen innspill på hva som er lurt å gjøre når man ønsker å redusere nettoformuen sin noe :)"


Mitt svar:

Mitt svar skiller seg kanskje fra endel andres. Men for å svare deg helt konkret, om du vil redusere formuen så må du bruke opp pengene, eller kjøpe noe noe med lavere likningsverdi enn salgsverdi. Når bolig er utelukket synes jeg alle andre alternativer blir for dumme bare for å komme under formuegrensen. Jeg vil ikke anbefale å bruke penger på ting du ikke trenger bare for å spare litt stipend. Det er fort gjort å bruke mye mer enn du taper.

Nå blir jo også stipendet redusert ut i fra hvor mye du overskrider grensen, med 2% av overskytende beløp per mnd støtte per år. Så selv om du overskrider litt forsvinner ikke hele stipendet. Du tar jo også opp lån, så det er jo litt hjelp til å holde formuen nede.

Men, jeg ville ikke brukt særlig mye tid på å irritere meg over tapt stipend. Du har en formue på snart 370 000 kroner, jeg ville heller fortsatt å øke formuen ved å jobbe og tenke smart økonomisk. Jeg ville sørget for å få best mulig avkastning på formuen innenfor fornuftig risikobilde. F.eks bør du absolutt fylle BSU om du har skattepliktig inntekt. Og om resten av formuen er sparepenger til bolig f.eks, så sørg for at de står til best mulige rente. Og er boligkjøp helt sikkert mer enn 5 år frem i tid kan jo noe investeres i aksjefond, om ikke du allerede har endel der. Ved å maksimere avkastning (uten å riskikere større tap) vil jo redusere effekten av det du taper i stipend. 

Jeg tenker at med en slik formue allerede i studietiden er din økonomiske fremtid lys. Spesielt om den i hovedsak er opparbeidet av egen innsats. Da er det meget sannsynlig at formuen din vil øke betydelig i fremtiden, og at du om 30 år ikke vil ofre de pengene du tapte i stipend en eneste tanke. Selv nå, med en viss reduksjon i stipend, så vil det ikke utgjøre mer enn 1-2% av formuen din antagelig, så jeg ser ikke poenget med å stresse over det. Skjønner at det isolert sett føles surt å ikke få maks stipend, men ser du på det store bildet har de tusenlappene trolig ingen større betydning for deg uansett, og du vil ha mye mer glede (og avkastning) i fremtiden av å fortsette å spare og øke formuen din.

Derfor ville jeg fortsatt å bygge formue, og levd med konsekvensen at stipendet blir redusert. Det vil høyst sannsynlig gå deg godt økonomisk uansett. Så bruk kreftene på noe mer produktivt enn å tenke på det lille du taper ;)


Bakgrunn for mitt svar
Det virker sikkert litt underlig at en økonomiblogger kan gi råd som tilsynelatende oppfordrer til å godta tap av penger. Men det har med perspektiv å gjøre. Sett rent isolert på at stipend reduseres så er det naturligvis ikke positivt. Men når man ser på årsaken til at stipendet reduseres så er jo saken en ganske annen, nemlig at at ligger en betydelig formue i bakgrunnen.


Den formuen gir forhåpentligvis en avkastning allerede som i stor grad veier opp for reduksjon i stipend. I tillegg må formuen være akkumulert på et vis, og om det dreier seg om arv eller liknende, så har spørsmålsstiller i ale fall ikke brukt opp pengene. Med andre ord er nok vedkommende allerede greit økonomisk oppegående. Det i seg selv sier noe om at en reduksjon i stipend trolig ikke vil ha noen stor påvirkning på spørsmålstillers fremtidige økonomiske situasjon. Da er jeg tilhenger av å ikke bruke krefter på å irritere seg over det, men heller jobbe med å øke formuen og skape avkastning på pengene vedkommende allerede har. Om reduksjon i stipend fører til ekstra motivasjon på den fronten så kan det faktisk ha positive konsekvenser for økonomien, utrolig nok.

Det er underlig hvordan noe som fremstår som negativt rent økonomisk egentlig kan ansees som et tegn på noe som er positivt. 

Hovedpoenget er kanskje å bruke energien der man får mest igjen for den. Dette ved å vurdere en gitt situasjon, også økonomisk, opp mot hvor stor del av livet det egentlig utgjør. Ting som i praksis har svært liten betydning er det unødvendig å bruke mye energi på å gjøre noe med. Da er energien bedre benyttet på andre områder som kan skape fremgang. 

Man kan jo regne endel på dette også, når man vet at stipend reduseres med 2% av overskytende beløp per mnd studiestøtte et gitt år. Formuegrensen i 2015 er 370 304 kroner, og maksimalt stipend man kan motta i år er 40 368 kroner. For eksempel kan dette være interessant:


FormueReduksjon i stipend gitt 10 mnd støttePåkrevd avkastning for å gå i null (%)
kr 370 304,00kr -0
kr 400 000,00kr 5 939,201,5
kr 450 000,00kr 15 939,203,5
kr 500 000,00kr 25 939,205,2
kr 530 000,00kr 31 939,206
kr 572 144,00kr 40 368,007,1

For det første må man ca 200 000 kroner over formuegrensen før hele stipendet forsvinner. Og selv da kan det faktisk lønne seg å ha formuen, om pengene er investert i aksjefond for eksempel. Med en forventet langsiktig årlig avkastning på 7-8% vil det rent matematisk også lønne seg å ha formue. Hvor mye over grensen man er har betydning for hvor mye avkastning man må ha for å ikke tape på å ha formuen.

Et vesentlig aspekt her er også at dette handler om noen få studieår, for de fleste en ca 5 år, hvor man samtidig tar opp studielån som er med på å begrense formuens vekst. Og selv om det kan virke surt i de få årene å få redusert stipend og kanskje tape litt, så er jo fortsatt formuen der den dagen man er ferdig studert! Og da tar det ikke lang tid før tapet er innhentet ved avkastning på formuen, om den investeres fornuftig. Derfor vil det for fremtiden uansett lønne seg å bygge formue, selv om man da må leve med å få redusert stipend fra Lånekassen.

Tilslutt skal det sies at dette ikke handler om hvorvidt Lånekassens regler er fornuftige eller ei. For øyeblikket er de slik, og det gjelder å forholde seg til de på mest mulig konstruktivt vis. Og ikke la Lånekassen styre om man skal bygge formue eller ei. Men man kan helt klart diskutere hvorvidt det i dag er riktig å "straffe" studenter for å ha formue. 

Veldig kort oppsummert vil jeg ikke anbefale studenter å begrense formuevekst bare for å ligge under Lånekassens formuegrense. Man vil oftest få mer igjen for å faktisk ha formue enn hva man taper, sett i et større perspektiv enn de få studieårene.

NB. Jeg vil heller ikke anbefale risikofylte investeringer for å begrense tap. Sparing i aksjefond må ha en horisont på minst 5 år for å forsvare risikoen. For studenter som kanskje sparer til f.eks første bolig ville jeg da heller hatt pengene i BSU og høyrentekontoer, og levd med et litt større tap akkurat i de årene dette er relevant for. Heller det enn å risikere enda større tap i risikofylte investeringer.

1 kommentar:

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.