mandag 29. juni 2015

Forsikring dekker tapt inntekt

Jeg skrev tidligere at inntekten i Pengebingen ble redusert i det mannen etter 1 års sykemelding er for frisk for AAP, men for syk for 100% jobb. Han jobber derfor 80%, noe som ser ut til å gå greit. I nevnte innlegg skrev jeg at tapet dekkes av forsikringen. Endelig kom brevet fra forsikringselskapet (SPK) som viser at det stemmer. Han vil få etterbetalt for to måneder og deretter fortsette å få dekket tapet på 20% i et år ved behov. Jobber han mer reduseres utbetalingen, akkurat slik det skal være.

Dermed er vi i den situasjonen at mannen jobber 80% og får allikevel betalt for 100%, takket være forsikringen han har gjennom sin arbeidsgiver. Og at han er "heldig" å ha en skade som dekkes av forsikringen.

Jeg vil med dette minne om viktigheten av å vite hva man er forsikret mot gjennom jobb. De aller fleste arbeidsgivere har eller tilbyr en eller annen form for forsikring, og det er lurt å sette seg inn i hva den dekker, slik at man vet om mulighetene dersom noe oppstår. For vår del dreier dette seg om nesten 6000 kroner før skatt hver mnd, så det er ikke småpenger det er snakk om heller. Vi hadde naturligvis klart oss uten, fordi vi jobber hardt for en robust økonomi, men samtidig er det jo fantastisk å ikke tape disse pengene! Tenk om vi ikke hadde visst eller ikke hadde giddet (det er jo litt papirarbeid...), det ville jo blitt dyrt.

Så husk de forsikringsordningene som finnes gjennom jobb, og benytt de ved behov!

Nå venter vi på etterbetalingen som skal være på konto innen få dager, før alle junis penger blir fordelt og ny kvartalstatus gjøres opp :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Kommentarer modereres pga veldig mye spam og reklame.